Мишел Уелбек подрежда/разбърква „Елементарните частици“

Случвало ли ви се е да четете някой непознат ви досега автор и през цялото време да си казвате: „Е, това е супер неправдоподобно, не съм съгласен“, бла-бла и накратко да си му теглите по една майна през 50 страници, но все пак да четете нататък… и в един момент, след като затворите последната страница, да се усетите, че всъщност въпросният писател така здраво ви е бръкнал в мозъка, че не сте съвсем уверен дали тезите му са толкова далечни от собствените ви виждания за нещата.

Мишел Уелбек е нещо такова – ужасно циничен, разочарован от обществото идеалист (по Sunday Telegraph), брутален в голяма част от времето и обрисуващ нещо средно между ежедневната обстановка, която всички познаваме, някакъв извратен ъндърграунд и странно имагинерна антиутопия – защото тя само се предусеща, но така и не се стига до нея.

Според Зори другите два издавани на български романа на Уелбек са по-добри от „Елементарните частици“ – няма как да знам, защото това е първият ми досег с него и със сигурност ще си остане така поне за няколко месеца.

Чисто и просто Уелбек е тежък автор – вероятно на моменти прекалява с теоритичната обосновка на изследванията на героите си (вярвам, че прекаляването е съвсем умишлено, но може би из целия роман има към 20-ина страници, пръснати безразборно, които просто съм прескачал, защото съм бил отегчен до смърт), но честите беседи между героите, както и вътрешните им монолози, на места са просто брилянтно близо до четивна философия в чист вид.

В общи линии романът проследява животите на двама полубратя, които нямат нищо общо помежду си – нито минало, нито настояще, нито бъдеще, но в един момент се оказва, че са единствените хора, с които могат да упражнят типичния „социален контакт“. Единият е изключителен учен и гений в областта на молекулярната биология, а другият – израснал и малтретиран в сиропиталище и превърнал се в безобиден затворен перверзник.

„Елементарните частици“ е вулгарен, груб, циничен и адски интелигентен роман –

нещо повече, въпреки нагледната си мудност, през цялото време нагнетява своята меланхолична атмосфера и се приближава към кулминацията на два човешки живота – в един момент читателят просто бива ударен и зашеметен от няколко последователни лавинообразни епизода, до които несъзнателно е бил доведен. И тогава изпитва съжаление, може да се разплаче, да настръхне и да съчувства с цялото си сърце на герой, който само преди 200 страници го е отвращавал.

Comments

 1. Mitko says:

  След като миналата седмица се запознах със вашият блог съм на мнение,че първите 7-8 книги от раздела ‘най’ не заслужават ни най- малко своето Внимание,но да не изпадаме във дразги ;-))като за начало искам да внеса Яснота,или още по-точно Светлина около ‘избрания’ народ!-генетичните лъжци-гадните и мръсни Евреи!ЗАПОЧВАМ….. Най-западната част на Предна Азия, разположена между източните брегове на Средиземно море, Мала Азия, СевернаМесопотамия и Египет се нарича по различен начин в древиоизточните документи и всъвременната научна литература. По тези земи протекли различни културно-исторически процеси във времето между IV и I хил. пр. н.е. Те се отличавали с твърдемного общи типологически и конкретни особености. Наред с това имало и съществени различия, определяни най-често от обстоятелството, че този голям географски ареал бил разделен териториално и етнически.Преобладаващата част на целия район на Източното Средиземноморие носи най-напред името Ханаан, което е намерило отражение и в библейската традиция. Най-общо се приема, че Източното Средиземноморие се състояло от три големитериториални района – Сирия, Финикия и…. Палестина. Във всеки от тях имало различни географски области и свързани с тях държавни формации в едно или друго историческо Сирия се наричала територията, разположена на изток до западното поречие на река Ефрат, на север до планината Тавър, на запад до Средиземно море, на юг доПалестина и на югоизток до т. нар. Сирийска пустиня и Сирийско-Месопотамска степ.По-голямата част от територията на Сирия представлявала полупустинни степи.Плодородните земи били малко и се намирали главно около крайните гранични районина река Оронт, където имало плодородни Земите на юг от Сирия до северната част на Синайския полуостров се наричат Палестина. Често пъти земите между Сирия и Палестина се споменават като Келесирия, която се разглежда също и като Южна Сирия. Този район бил разположеннай общо между планинските възвишения Ливан и Антиливан.Северната част на Палестина се простирала от зоната на планинскитевъзвишения Кармел и Ливан. Страната достигала на юг най-общо до Синайскияполуостров и териториите към Червено море. На Изток Палестина достигала допоречието на река Йордан, до Мъртво море и до съседните територии от Арабския полуостров. Тази голяма територия се деляла на няколко области с различна културно-историческа характеристика в древността. В Северна Палестина се намирала областта Галилея. Други по-важни географски области били Есдраелонската долина, разположена южно от Ливанското възвишение, Саронската и Ерихонската равнини идр.Географските особености имали голямо значение за развитието на стопанския,на обществено-политическия и културния живот. В Сирия. Финикия и Палестина нямало изградени и значително иригационни системи, както В Египет и в Месопотамия. Източносредиземноморските страни се отличавали с наличието на някои природни суровини като дървен материал по планинските възвишения, глина,строителен камък, някои руди и др.През II хил. пр. н.е. настъпили етнически промени и в Палестина. По тези места проникнали също твърде много арамеи, хуршпи и други етноси. През втората половинана II хил. пр. н.е. в Палестина нахлули племената от т. нар. Израелски племенен съюз,които постепенно покорили,завладяли и обезличили местното палестинско население. Запазените след нахлуването на израелтяните остатъци от старото местно население постепенно били асимилирани. От средата на II хил. пр. н.е.се срещали и хетски заселници.Територията обхващаЩа Палестина съвсем не била ‘свободна’,обезлюдена’,а най-малко’чакаща’ Избрания народ да се пресели там!ЕДВА ЛИ НЕ КРАЙБРЕЖИЯТА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО ТРЪПНЕЛИ ВЪВ ОЧАКВАНЕ НА ‘ИЗБРАНИТЕ” Това го има само във чифутските фантазии.В науката най-общо се приема, че развитието на обществен и държавен живот в Палестина изоставало в сравнение със Сирия и Финикия. Палестинастанала твърде рано обект на египетската военно-завоебателна политика, което се приема като фактор, който забавил развитието на обществения и държавния живот. Сред най-рано обособените градове в северната част на Палестина в края на III ив началото на II хил. пр. н.е. се приема Хацор, разположен в зоната на езерото Хула. Наюг от Хацор в Есдраелонската долина твърде рано се обособил като град-държава иМегидо. Градът се споменава често в египетските и в други писмени документи и билсвързан столетия наред с основните политически събития в Северна Палестина. Взоната на север от Мъртво море от края на Ш и през първата половина на II хил. пр. н.е.се осъществявало обособяването и развитието на няколко града като Ерихон, Ерусалим,Газер, Хаврон и др. По крайбрежието на Средиземно море възникнали няколко градскисредища, чието развитие и особености били твърде сходни с градовете от Финикия. До средата на II хил. пр. н.е. на територията на Палестина нямало процеси и тенденции за териториално обединение и за едно или друго държавно-политическоединство. През втората половина на II хил. пр. н.е. В Палестина се появили племената хабири (също и хабиру). Те се приемат обикновено като първоначалното Еврейско население по тези места!!. Към това Време се отнася установяването ВЪВ Палестина на военно-племенния съюз на групата т. нар. израелски племена. На това събитие сеобръща огромно внимание най-често в литературата под влияние на религиозно-идеологически, политически и други причини, обусловени от християнската и Юдейската релифия!Израеаелските племена срещнали енергична съпротива от Палестинските и Ханаанските племенни маси в централните и южните области на Палестина, която преодолели изключително брутално и бързо,а голяма част от коренното население ударило във бяг. Една от основните групи в съюза на израелските племена били Юдеите. Първоначално те се настанили по териториите на запад и югозапад от Мъртво море, които по-късно са известни с името Юдея. Много от Юдеите се установили и всеверните области на Палестина.В тази обстановка се поставя традиционно и образуването на ранната Еврейска държава. Нейното начало се отнася към края на XI в. (1020 г.) пр. н.е. и се свързва симето на Саул (1020 – 1004 г. пр. н.е.) от племето на вени-амините, които живеели вюжните области на Палестина. Саул успял бързо и лесно да обедини Всички израелскиплемена, включително и юдеите. Известно е, че с обединените ресурси на всички израелтяни Саул воювал известно време успешно с филистимляните.Давид, един от военно-племеннитевождове на юдеите, изменил на Саул и преминал с войските си на страната нафилистимляните. Това отслабило силите на Саул и той загинал с трима от синовете си ведна от битките. В настъпилите безредици в ранната израелска държава, следпродължителна седемгодишна борба със сина на Саул Ишваал, на власт се установилДавид (1004 – 965 г. пр. н.е.). Той получил подкрепата на голяма част от юдейскитеплемена, които взели връх и изместили вениамшште.Името на Давид се свързва и завладяването на древния ханаански град Ерусалим през 995 г. пр. н.е., който станал средище на юдеите и столица на държавата.Градът бил разположен на едно от нископланинските възвишения, което го правелоестествена крепост. Независимо от това, Давид укрепил града допълнително. Той ималтвърде голяма опозиция и не се доверявал на аристокрацията на юдеите и на другитеизраелски племена, поради което управлявал с помощта на наемни войницифилистимляни.Библейската традиция идеализира твърде много Давид, но сведенията занеговото предателство към Саул, жестокостите при управлението му (например призавладяването на територии около река Йордан наредил да екзекутират И ОБЕЗГЛАВЯТ ВСЕКИ ПАЛЕСТИНЕЦ без повод по тези места) и други факти го поставят реално в по-друга светлина!Управлението на Давид е свързано с успехи в заздравяването на младата израелска държава. За да постигне необходимите му успехи по военен път, той използвал не само опълчЕнието на израелските племена, но започнал даизползва и наемна войска. Този цар успял да утвърди силата на израелското царство главно в южната част на Палестина и да завладее някои малки арамейски градове-държави в Южна Сирия .Тойсключил съюз с царя на финикийския град Тир Хирам, което осигурило успех на двете страни.Соломон отделил твърде голямо внимание и на укрепването и икономическото развитие на израелската държава. Той изградил голям пристанищен център в заливаАкаба, който имал важна роля в търговията на юг с племената и народите от Арабскияполуостров и с Египет. Соломон е известен и с голяма строителна дейност вътре встраната. В столицата Ерусалим и в много други израелски градове се извършили различни строителни дейности, както за вътрешно благоустройство, така и заукрепления при отбрана. По онова време в Ерусалим били построени големи дворци,храмове, главно на основното божество Яхве и др.Вътрешнополитическата дейност на Соломон се отличавала с някои реформи.Той разделил страната на 12 административни територии. Всяка от тях била задълженада издържа царския двор и целия държавен апарат в продължение на един месец.Едновременно с това установил много стриктна и тежка данъчна система и различниповинности. Соломон направил и твърде много и важни промени и подобрения въввойската. Той създал контингент от постоянна кадрова армия, в която важна роляимали частите, съставени от бойни колесници.В края на управлението на Соломон срещу него нараснало недоволството.било особено голямо в северните области, които в сравнение с Юдея, сенамирали в по-тежко положение. Недоволството на голяма част от израелскотонаселение се изразило в открито въстание, ръководено от Еро-воам. Въстанието бързосе разраснало, но не било успешно и Соломон надделял с войските си. Еровоам избягалв Египет, където намерил прием, тъй като за египетската политика било по-изгодно вПалестина вместо силна държава, да има евентуално по-малки формации.Соломон бил наследен от сина си Ровоам (928 – 911 г, пр. н.е.). По тогавашнитеизраелски традиции Ровоам бил номиниран за цар от народното събрание. THE .END

 2. Daniela says:

  Аз изобщо не разбирам каква е връзката между ревюто на книгата отгоре (Елементарните частици) и коментара на Митко. Въобще, като си толкова вещ в старата история на близкоизточния свят, що не вземеш да си направиш един собствен блог за това. Аз с удоволствие ще го посещавам и ще чета публикациите ти там . Ама да си изкарваш академичните знания на научен сътрудник в катедрата по Стара история тук, щото на доцнтите хич не им пука от твоята назубреност, ми се вижда леко пошло. И с тоя урок за еврейската генетична лъжливост и видиш ли – ти си Пътят, Истината и Живота, в нашия безразборен свят и идеш тук да ни внесеш Светлин аи Яснота, о, моля…Аз може да съм съгласна с ЕВРЕИНА Ноам Чомски ( дето другите евреи толкова ненавиждат), че неможе да помагаш на Израел да се въоръжава, а да очкваш съседите им да не строят ядрено оръжие, това е като да опитомяваш вълк, за да ти пази стадото ( за да съм точна, думите пренадлежат на израелският военен историк Мартин ван Кревелд и са отправени към инвазията на САЩ в Ирак, но Чомски го цитира в книгата си Making The Future и неговите препратки са към мира в целия район). Въпросът не е да как да променим светът, а да се опитаме да го разберем. Но пък с твоите bullshits, няма в какво да бъда убедена, Носителю на Яснотата! Имах един измъчен, мършав и с блатист поглед преподавател, поради безнадежността да си остане онанист за цял живот, за да не разкрие пед другите гея в себе си, който се казваше Митко. Разбира се, фамилията не му я помня, не си заслужава да я разпознавам, ако някога пак я срещтна някъде. Съжалпвам, ако съм била твърде ценична! Не се изкушавай да ми отговяряш в същият дух, няма да има никакъв ефект.

 3. tinder username

  Мишел Уелбек подрежда/разбърква „Елементарните частици“ | Литературата Днес

 4. tinder nude selfies

  Мишел Уелбек подрежда/разбърква „Елементарните частици“ | Литературата Днес

 5. free online dating sites local singles

 6. free online dating sites in the world

 7. free disabled dating site

 8. free dating sites for married people

 9. free black dating sites uk

 10. dating websites for christians free

 11. senior totally free of charge dating sites in colorado

 12. social networking sites for dating free

 13. black internet dating sites free

 14. free dating software php

 15. montel williams keto diet