Новият роман на Стивън Кинг е вече и в България

В България най-накрая бе публикуван последният роман на Стивън Кинг, в оригинал – Lisey’s Story. Книгата е в превод на Адриан Лазаровски, чието дело са последните две части от “Тъмната кула”, както и “Клетка”.

Цената, дори според българските книгоиздателски стандарти, е твърде висока – 18 лева, а корицата не блести като оригиналност.

Предпочитам да не издавам части от съдържанието за момента, ще спомена единствено, че според много щатски критици романът е страхотен психологически портрет на скърбяща вдовица. А това, примесено с изключителния писателски гений на Стивън Кинг, значи само, че книгата не бива да се пропуска!

Следете редовно блога, скоро ще споделя и отзиви от романа!

Още много информация за Стивън Кинг, както и за този и други негови романи – вижте тук!

Татко забравя

От У. Ливингстън Ларнд

Слушай, синко: казвам това, докато ти спиш, едната ти ръчичка е свита под бузата, а русите къдрици са залепнали на влажното ти челце. Промъкнах се крадешком в стаята ти. Само преди няколко минути си седях и си четях вестника в библиотеката и изведнъж ме споходи чувство за вина. Разкаян, дойдох при леглото ти.
Ето какво си мислех, сине. Бях лош към теб. Скарах ти се, когато се обличаше за училище, само защото си позабърса лицето с кърпата. Скарах ти се, че не си си лъснал обувките. Креснах ти ядосано, задето беше захвърлил някакви свои неща на пода.
На закуска също намерих за какво да ти се скарам. Разливаше ту това, ту онова, ядеше лакомо, без да сдъвкваш добре, слагаше лактите на масата. Намаза си прекалено много масло на филията. Когато тръгна да си играеш, а аз – да хвана влака, ти се обърна, помаха ми и ми извика: “Довиждане, татко!”. А аз се намръщих и отвърнах: “Какво си се прегърбил!”
Следобед всичко започна отначало. Още като идвах по пътя те видях да играеш на топчета, коленичил на земята. Беше си скъсал чорапите. Засрамих те пред приятелите ти, като те подкарах пред себе си към къщи. Казах ти, че чорапите струват пари и ако трябва сам да ги купуваш, ще внимаваш повече. Представяш ли си сине, един баща да каже такова нещо!
Спомняш ли си, по-късно, докато четях в библиотеката, ти влезе плахо с някаква болка в погледа? Аз те изгледах над вестника, недоволен, че си ме прекъснал, и ти спря на вратата. “Какво искаш?” – кисело попитах аз.
Ти нищо не каза, но се втурна през стаята, обви ръце около врата ми и ме целуна. Малките ти ръчички ме прегърнаха с обич, която Бог е запалил в сърцето ти и която дори пренебрежението ми не може да угаси. А после избяга нагоре по стълбите.
Синко, малко след това вестникът се изплъзна от ръцете ми и ме обхвана ужасен, сковаващ страх. Какво е направил с мен навикът? Навикът да търся недостатъци, да упреквам – това бе моята награда за теб като дете. Не че не те обичам, просто очаквам прекалено много от теб. Меря те с аршина на собствените си години.
Твоят характер е белязан с толкова доброта, проницателност и преданост. Сърчицето ти е великодушно и чисто като изгрева над планините. Затова се върна спонтанно да ме целунеш за лека нощ. Всичко друга загуби за мен значение тази вечер, сине. Дойдох при леглото ти в тъмното и коленичих засрамен тук!
Това е жалка компенсация. Знам, че не би разбрал тези неща, ако ти ги кажа, когато си буден. Но утре ще бъда истински татко! Ще бъдем приятели, ще страдам, когато ти страдаш, ще се смея, когато ти се смееш. Ще прехапвам език, когато думите напират нетърпеливи. Ще си повтарям като в ритуал: “Той е само дете – едно малко дете!”
Страхувам се, че си мислех за теб като за голям човек. А като те гледам сега, синко, сгушил се в креватчето, виждам, че си още съвсем мъничък. До вчера майка ти те носеше на ръце и ти отпускаше главичка на рамото й. Прекалено много исках от теб, прекалено много.

Вместо да съдим хората, да се опитаме да ги разберем. Да се опитаме да си представим защо постъпват по един или друг начин. Това е много по-полезно и по-интересно от критиката. Освен това поражда съчувствие, търпимост и доброта.

Първата книга в България на екологично чиста хартия!

Bloggers Unite - Blog Action Day
15-и октомври, 2007г. – ден, в който хиляди блогове ще пишат за екологията. Признавам, че самият аз не съм най-пламенният защитник на природата (макар че се опитвам да не я замърсявам, а и често попадам сред красотата й), но въпреки това се включвам в инициативата! Работата е там, че според акцията в постът екологията трябва да е застъпена с темата на определения блог. Доста мислих какво да напиша и внезапно ми хрумна, че всичко е било пред очите ми през цялото време – една новина, на която попаднах преди броени дни…

Става дума за първата книга в България, която е произведена изцяло от рециклирана хартия и е изцяло екологично чиста. Това е стихосбирката на Ирена Георгиева – “Котка в коридора”. Има писатели, които фотографират със слово, а Ирена го прави и със слово, и с фотоапарат. Снимките й запечатват детайли от сгради, задни дворове, улици, градинки и др. Места на всекидневието, които са от една страна лични, а от друга – публични. Предмети, които всеки оставя след себе си. Предмети, които трябва да бъдат ословесени и фотографирани, за да се запомнят. Предмети, които ни напомнят за любовта, смъртта или преходността на нещата.

Хубаво е, че и в България нещата започват да си идват на мястото, поздравления за Ирена Георгиева за страхотната идея и изпълнението й!

Страница 134 of 136« Първа...1020304050...131132133134135136